NDF Retningslinjer for sikker heving av Spøkelsesfangstmidler (Teiner/garn/ruser)

I forbindelse med ryddeaksjonen som NDF har fått midler til gis det ut en veiledning til hvordan en trygt kan heve mistet fangstmidler fra bunn:

  • All heving skal foretas fra overflaten.
    • Tau festes til det fangstmidlet som skal heves og fangstmidlet heves fra overflaten, dette være seg fra båt eller fra land.

Med dette menes at en ikke skal benytte løfteballong for å heve mistet fangstutstyr. Hensikten med dette er det ikke skal være dykkere under «hengende» last. Konsekvensen av en løfteballong som svikter under et løft kan være svært farlig.

Om en har et dykkepar som leter etter «spøkelsesutstyr» langs bunn og disse har med følgebåt, kan dykkerne ha en overflatebøye på slep (flyteline). Mannskap i båten kan sende tau ned langs linen mellom dykker og overflatebøye når dykkerne signaliserer at de har funnet noe. Kan med fordel sitte en karabinkrok eller lodd i enden av tauet for at dette skal gli effektivt ned til dykkerne.

Dykkerne binder fast tauet til «spøkelsesutstyret» og signaliserer at tauet er festet. Når dykkerne har svømt en del meter unna kan mannskapet i båten heve teinen/garnet/rusen.

Se skisse under som eksempel:

ill

 

Ellers henvises det til klubbens sikkerhetsregler