Invitasjon til årsmøte 2018

 

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte den 5. Mars kl. 19.00 på klubbhuset.

Det er forøvrig bare å beklage at oppdateringsfrekvensen på hjemmesiden er lik null. Men vi har ikke gått i hi. Det er på Facebook det skjer! Agenda finner du i linken. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 22. januar.