Årsberetning 2017

2017 er for Stavanger Dykkerklubb preget av et god arrangert NM i UV-foto, redusert aktivitetsnivå og medlemsmasse, ryddeaksjoner, utstyr som stort sett har fungert, et greit økonomisk overskudd, samt flotte turer og arrangementer.

Aktivitetsnivået har sunket igjen etter en etterlengtet oppgang i 2016. Det ble gjennomført 623 dykk fordelt på 135 turer. Dette er en reduksjon på 16% fra året før. Kolbjørn Fikse ble årets dykkerkonge med 57 dykk. Dykkerdronning ble Nuenghatai Eiklid med 24 dykk.

2017 har vært et år uten noen alvorlige hendelser som har ført til personskade. Det har heller ikke blitt rapportert inn noen hendelser. Husk at ingen hendelse er for liten og at det kan være en nyttig tankevekker for andre!

Foruten klubbdykkene, bestod året av 3 helgeturer, 4 ryddeaksjoner, NM i UV-foto, flaggdykk, båldykk, krabbefest, julebord, månedsmøter, Ute-Fritidmessen og fangstdykk til akvariene til Lundsvågen Naturskole.

Årets store begivenhet var NM i undervannsfoto som gikk av stabelen 1-3 September. Hele 18 fotografer og 7 assistenter deltok. Arrangementet ble organisert sammen med Gjesdal Dykkeklubb og Havhesten Undervannsklubb.

Gjennom stor innsats på sosiale medier greide vi å snu den negative innstillingen som kom etter dårlig håndtering av kvalifiseringen fra NDF sin side. De mange videoene som ble laget fikk 32.500 visninger og sponsorene til NM har aldri fått mer eksponering. Over 20 funksjonærer stod på fra morgen til kveld og laget et flott arrangement. Konkurransedykkene ble gjennomført på Rott, Bru og øst av Hellesøy. Saga på Rott ble base fredag 1. September, mens klubbhuset var base lørdag 2. September. Deltakerne bodde på Victoria Hotell. Premieutdeling og bankett ble også gjennomført her. Vi fikk vist fram den lokale dykkingen og ikke minst hvordan det går an å samarbeide på tvers av klubbene. Deltagerne var kjempefornøyde, NDF var fornøyde og vi kunne til slutt klappe oss selv på skulderen og være stolte av innsatsen alle involverte la ned. Mye tid har gått med på å planlegge mesterskapet.

Link til video om NM i UV-foto:

Helgeturene har gått til Sotra, Vikaholmen og Bømlo. Sistnevnte var en tur med alle de tre samarbeidsklubbene og var en stor suksess.

Link til Vikaholmen tur:

Det ble arrangert månedsmøter stort sett hver måned. Den kunstneriske delen kommer som regel brått på styret dagen før møtet, men heldigvis greide man å organisere noe spennende; Rudolf Svensen og Morten Sanderfjord bidro med fortelling fra Galapagos, Vidar Skålevik viste fram bilder og inntrykk fra VM i UV-foto, vi besøkte Stavanger Kino og så ”Jacques – havets erobrer” og vi spiste julegrøt. Oppmøte har vært varierende, men det henger nok litt sammen med varierende kvalitet på agendaen.

SDK har arrangert to fester på klubbhuset i løpet av året; Krabbefesten ble arrangert i september, mens det tradisjonelle julebordet gikk av stabelen i desember.

SDK har fortsatt arbeidet som startet i 2015 med å fjerne forlatte fiskeredskaper fra havbunnen. Norges Dykkerforbund fikk i slutten av 2015 en gave fra Sparebankstiftelsen DNB som skulle gå til tiltak for opprydning av marin forsøpling. Det ble satt av penger til fjerning av fiskeredskaper som drev spøkelsesfiske. Det ble tatt opp og rapportert inn 33 spøkelsesteiner i 2017. Ryfylke Friluftsråd har vært svært behjelpelige med å fjerne teinene kostnadsfritt.

Link til fjerning av teiner ved Skaraberg:

Som et resultat av gaven til Norges Dykkerforbund er det blitt arrangert to store ryddeaksjoner i samarbeid med Gjesdal Dykkerklubb, Havhesten Undervannsklubb og Ryfylke Friluftsråd. 17 Juni ble det ryddet i Vågen i Stavanger under arrangementet ”Havnelangs”. Her ble det tatt opp 980 kg marin forsøpling. 12. August ble det ryddet i Hjelmelandsvågen og tatt opp 2700 kg. Totalt var over 40 personer i sving under de to ryddeaksjonene.

Link til ryddeaksjon i Vågen:

6. Mai ble det gjennomført en ryddeaksjon i Svankevika i Stavanger i samarbeid med organisasjonen Sea Sick Fish. 10 dykker fra SDK deltok her og fikk fylt opp flere containere med søppel.

Link til ryddeaksjon i Svankevika:

SDK fikk i mai 2016 tilsagn om en gave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank på 50.000 NOK til rydding av marin forsøpling. Flere dykk har blitt arrangert i Pyntesundet i forbindelse med dette i 2017 og aksjonen ble avsluttet i Juni 2017.

I august tildelte Sparebanken Vest 20.000 NOK til SDK for gjennomføring av NM i Undervannsfoto.

Medlemstallet ved årets slutt var 55 betalende medlemmer, hvorav 5 er støttemedlemmer. Dette er en nedgang fra året før (92). Økonomisk fikk klubben et overskudd på 57.462 NOK.

Lophelia har stort sett oppført seg eksemplarisk gjennom året som gikk. En tur på slippen til Lundsvågen naturskole for litt vask og smøring, samt bytte av anoder måtte til. Det ble dessverre et litt lengre verkstedsopphold hos Flesjå etter havari av drivreim, saltvannspumpe og dynamo. I samme slengen ble vanlig service tatt. Drivreimen havarerte under NM i uv-foto. (Murphys lov?) Skal vi ta lærdom av dette er det at den bør nok byttes årlig under service. Det ble tatt utsjekk av 6 nye båtførere, og det ble satt opp liste med ikke-dykkende båtførere for onsdagsdykkene gjennom vinteren.

Styret har gjennomført 4 styremøter i løpet av året og har ellers løst hastesaker via internett. Facebookgruppen for styret har igjen vist seg å være et meget effektivt kommunikasjonsverktøy.

Kompressoren har gjennom hele 2017 gått som ei klokke. Ikke-planlagt nedetid har vært minimal, og det er kun i forbindelse med skifting av filter som har gått i «metning» at kompressoren ikke har vært tilgjengelig. Foruten dette fikk fyllepanelet en overhaling, hvor hele «hodet» på alle fylleslangene ble skiftet.

Per medio januar 2018 har kompressoren kjørt 689 timer, som gir ca. 280 driftstimer gjennom året. Filterpatronene varer i snitt noe over 60 timer – noe over i de kalde årstidene, noe under når det er varmt og fuktig.

Ellers er det er fremdeles rom for forbedring når det gjelder å stenge kranen til flaskebanken etter fylling, til tross for iherdig merking og skilting i flaskerommet. Det anmodes også om at begge dørene til kompressorrommet lukkes når folk forlater klubbhuset, i perioder med kaldt vær, ettersom det ikke er anbefalt å kjøre kompressoren når det er mindre enn 5 grader i rommet.

Den bærbare kompressoren ble i løpet av året overhalt av Stavanger Dykkersenter og er nå i veldig bra stand. Den ble kun benyttet på helgeturen til Vikaholmen i 2017.

Det ble utført noen dugnader på klubbhuset i 2017. Foruten vanlig rydding og vask ble det i Mai byttet to vinduer på sørveggen, samt en del råtten kledning.

Facebook er i realiteten blitt klubbens eneste kommunikasjonskanal. Medlemsgruppen fungerer veldig bra. Noen få felles e-poster har blitt sendt ut, men e-post informasjonen er utdatert for mange. Det jobbes med å lage en e-post liste, der en kan melde seg av og på selv.

Til slutt vil styret for 2017 takke medlemmene for et godt år. Dykk sikkert i 2018 også!

Mvh

Styret 2017