Båtførere

Listen gir en oversikt over medlemmer i SDK som er godkjente Lophelia kapteiner og kontaktinfo til disse.
For å bli båtfører, kontakt båtsjef. Kravene er at du har vært medlem av klubben i minst 1 år og har 10 klubbdykk de siste 12 månedene. Dersom du er født etter 01.01.1980 må du i tillegg ha båtførerbevis eller heftigere papirer.

Godkjennelsen løper inntil videre, men er betinget av at medlemskontingent er betalt.

Ansvarlig for opplæring av båtførere er Båtsjefen

Navn
Asko Pera
David Gutteridge
Sigurd Bowitz
Håkon Sevheim
Vegard Thise
Sveinung Goa
Terry Smith
Runar Samland
Bjørn Forshei
Janniken Støldal
Tor Sørensen
Kjartan Emil Ringodd
Richard Kingfelt
Bjørn Egil Haga
Vidar Skålevik
Glenn Ivar Tønnessen
Camilla Klippenberg
Henrik Øgård
Raymond Hobberstad
Thor Egil Kolltveit
Vegard K. Thorsen
Geir Aga
Stein-Erik Sliper
Endre Vingen Eide
Tormod Frøyland
Are Steinnes Ivesdal
Anders E. Knutsen
Roy Espeland
Jan Børge Sætre

Espen Westlye Refseth