Innmelding

Innmelding

Fields marked with a * are required

For å bli medlem kreves det at du har lest og forstått klubbens sikkerhetsregler:

1. Dykk ikke hvis du føler deg umotivert, er påvirket av alkohol eller medikamenter som virker inn på yteevne/reaksjonsevne.

2. Dykk parvis eller i grupper på 3, og hold god kontakt under dykket. Gå opp til overflaten om du mister dykkekameraten.

3. Det skal utnevnes dykkeleder for hvert dykk. Hvis ikke annet avtales er det Båtfører som er dykkeleder. Dykkeleder har ansvar for at sikkerhetsreglene blir fulgt og at det blir ført dykkelogg, og er suveren i sine avgjørelser.

4. Avtal dykket på forhånd med dykkeleder/loggfører og meddykker ang. dybde, dykketid og svømmeretning. Tilpass dykket etter den minst erfarne dykker.

5. Dykkeleder har ansvar for å notere ned fullt navn og planlagt dykketid på alle deltakerne før dykket gjennomføres. Fullt navn skal også noteres ned enten i båtloggen eller dykkeloggen før båten forlater klubbhuset.

6. Klubbdykk skal ikke planlegges utover den enkelte deltagers kompetansenivå.

Følgende begrensninger skal overholdes:
 Sikkerhetsstopp foretas på alle dykk.
 Maks. pO2 for bunngass = 1.4 bar, decogass = 1.61 bar.
 Maks. dybde for luft og nitrox = 40m.
 Maks. END (Ekvivalent Narkose Dybde) for trimix dykking = 30m.

7. Det skal normalt ikke planlegges eller gjennomføres dekompresjon på klubbdykk. På spesielle turer, hvis dybde eller bunntid taler for dette, kan det legges opp til dekompresjonsdykk. På slike dykk stilles det ekstra høye krav til utstyr, erfaring og beredskap.

8. Under klubbdykk skal det alltid være folk i båten. Møter det opp mindre enn fire dykkere avgjør båtfører/dykkeleder om det er forsvarlig å forlate båten. Hvis båten forlates SKAL både dregg og landtau benyttes.

9. Under klubbdykk skal det benyttes oppstigningsvest, dybdemåler, manometer, kniv og klokke eller utstyr som gir tilsvarende sikkerhetsnivå.

10. O2 - koffert og førstehjelpsutstyr skal alltid være med på klubbtur.

11. Bruk alltid dykkeflagg.

12. Sjekk utstyret nøye før dykk, foreta kameratsjekk.

13. Uønskede hendelser under dykking skal bemerkes i dykkerloggen.

14. Mindreårige kan kun delta sammen med foresatte. Det gjelder for all aktivitet på land og under vann.

Alle avvik under et dykk dvs. nesten ulykker, uhell, ulykker, etc skal rapporteres skriftlig til styret via et rapportskjema. Dykkeleder er medansvarlig for at det blir gjort. Vi vil sende deg bekreftelse på mottatt skjema, samt kontonummer og total sum du skal betale i kontingent.

Alle nye medlemmer skal ha minst 10 registrerte klubbdykk, vært medlem i minst 6 måneder og være over 18 år før de kan få utlevert nøkkelbrikke til klubbhuset eller personlig kode til klubbens alarm.

Følgende endringer vedtatt på styremøte 17.01.2014:
Selv om minimumskravene er oppfylt har styret rett til å nekte personer nøkkelbrikke dersom spesielle forhold tilsier dette.Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Melder du deg inn rett før årsmøtet, vil du ført få faktura på innmelding etter at dette er avholdt.

Nye medlemmer som melder seg inn sent på året innvilges redusert kontigent basert på innmeldingsdato.
Innmeldingsdato skal ikke regnes senere enn dato for første dykk med klubben, og tilbudet gjelder ikke tidligere medlemmer.

Redusert kontigent er som følger:
Etter 01.08 – 75% kontingent
Etter 01.10 – 50% kontingent
Etter 01.12 – 25% kontingent

Støttemedlem er ikke ment som medlemskap for apparatdykkere.
Vil du være med som apparatdykker i klubben, er det ordinært medlemskap eller husstandsmedlemskap dersom en annen i husstanden allerede er medlem.

For å bli medlem må du samtykke til at Stavanger Dykkeklubb registrerer informasjon om deg i vårt medlemssystem, Divelog.
Divelog brukes til administrasjon av klubben og loggføring av all aktivitet. Du kan selv se hvilke data vi har registrert på deg, og hente ut en datafil med dine loggførte klubbdykk.
Les mer om hvordan vi ivaretar ditt personvern her