Medlemskap

Som medlem i en dykkeklubb får du mange fordeler av å dykke organisert og delta i det sosiale lag blant andre som deler din lidenskap for livet under vann.
Vi i Stavanger Dykkerklubb tilbyr deg som medlem en rekke ulike fordeler .

Medlemmer får

* Bli med på klubbdykk til medlemspris
* Bli med på turer og arrangementer i regi av klubben
* Mulighet til å kjøpe årsfyllekort til kompressor
* Mulighet til å kjøpe årskort for faste klubbdykk
* Dykke med erfarne dykkere
* Bli med på medlemskvelder
* Rabatt på service hos Stavanger Dykkersenter

Aktive medlemmer får i tillegg muligheten til å søke om tilgang til klubbhus og hylleplass.
Hylleplass er ikke en rett, men ett privelegium som krever at man dykker aktivt – hvis ikke vil hylleplass tilfalle noen andre!
Omfordeling av hyller skjer i februar etter årsmøtet, men ledige hyller utdeles fortløpende.

Alle nye medlemmer skal ha minst ti registrerte klubbdykk, vært medlem i minst 6 måneder og være over 18 år før de kan søke om å få  nøkkelbrikke til klubbhuset og personlig kode til klubbens alarm. Dette gjelder aktive medlemmer (Hovedmedlem  eller husstandsmedlem) med fyllekort eller utstyrshylle.
Støttemedlemmer og juniormedlemmer har ikke mulighet til å søke om tilgang til klubbhuset, kjøpe luftkort eller leie utstyrshylle.

Selv om minimumskravene er oppfylt, har styret rett til å nekte personer nøkkelbrikke.

Priser for ulike typer medlemskap:
Hovedmedlem – 1000,-
Husstandsmedlem – 500,-
Støttemedlem – 150,-

Luftkort – 500,-
Hylleplass – 500,-
Årskort for faste klubbdykk – 3000,- (les mer her)

Nye medlemmer som melder seg inn sent på året innvilges redusert kontingent basert på innmeldingsdato.
Innmeldingsdato skal ikke regnes senere enn dato for første dykk med klubben, og tilbudet gjelder ikke tidligere medlemmer.

Redusert kontingent er som følger:
Etter 01.08 – 75% kontingent
Etter 01.10 – 50% kontingent
Etter 01.12 – 25% kontingent

Hvordan betale kontingent?
Eksisterende medlemmer får tilsendt faktura på fornyelse av medlemskontingent i Januar hvert år.
Fakturaen baserer seg på medlemskaps fra fjoråret (Hovedmedlem, Luftkort, Hylle osv), men dette kan endres her.

Nye medlemmer vil motta faktura etter innmelding.

Faktura for avgifter sendes ut fra et NIF-godkjent medlemssystem som heter IdrettenOnline. Alle kontingenter må betales via dette systemet.
Det er ikke mulig å betale kontingenter eller avgifter utenfor dette systemet. I betalingslenken man får tilsendt fra IdrettenOnline kan man betale med bankoverføring eller Vipps.

Alle godkjente medlemssystem krever et gebyr for gjennomføring av betaling (NOK 12 hos IdrettenOnline) uavhengig av om man betaler med faktura eller med Vipps. Dette er utenfor SDK sin kontroll, men tjenesten (herunder SMS-utsending) medfører ingen øvrige utgifter for SDK.

Hvordan bli medlem?

Meld deg inn i Stavanger Dykkerklubb og fyll ut nødvendig kontaktinformasjon: Meld deg inn

Du vil motta en e-post etter innmelding i løpet av få virkedager, sammen med en faktura på medlemskap.
Dersom du ikke får noen tilbakemelding innen 5 dager kan du ta kontakt med kasserer.

Mindreårige
NB: Mindreårige kan kun delta på våre aktiviteter (inkl dykking) sammen med foresatte.