Personvern

Stavanger Dykkerklubb ønsker å ivareta ditt personvern! Vi informerer her om hvilken informasjon vi innhenter, og hvordan det brukes og lagres.

De ulike systemene vi har som samler inn og benytter opplysninger om deg er:

Nettsiden stavangerdykk.com

Nettsiden vår benytter cookies for å bekjempe spam og behandle registrering i skjema. Ingen cookies brukes til annonsering eller markedsføring.
Skjemadata som samles inn blir lagret for videre behandling og oppfølging av styret. Hvis du ønsker at Stavanger Dykkerklubb skal slette skjemaer du har sendt inn, kan du ta kontakt med Styret. Alle opplysninger blir da fjernet.

  1. Stavanger Dykkerklubb har disse kontaktskjemaene som henter inn informasjon:
  2. Innmeldingsskjema henter inn nødvendig informasjon for å kunne behandle innmelding av nye medlemmer.
  3. Søknad om tilgang til klubbhus henter inn nøvendig informasjon om deg til å kunne behandle en slik søknad.
  4. RUH-skjema samler ikke inn personlig identifiserbar informasjon.
  5. Rapport ved hendelse samler inn kontaktinformasjon slik styret kan følge opp en hendelse i etterkant.

Maillingliste

Stavanger Dykkerklubb bruker Mailchimp som leverandør av en mailliste for å holde kontakt med alle tidligere og aktive medlemmer. Også personer som melder seg inn i klubben uten å betale kontingent blir registrert her.
Man kan avmelde seg av nyhetsbrevene ved å følge en link i e-posten eller ved å klikke her. Dersom man ønsker å registrere seg kan man gjøre det her.

Divelog

Divelog er et egetutviklet system som er skreddersydd til Stavanger Dykkerklubb, og benyttes til loggføring og statistikk over klubbens dykkeaktiviteter.
I tillegg benyttes det som medlemssystem for å ha oversikt over kontaktinformasjon, betalende og ikke-betalende medlemmer og hvem som deltar på våre aktiviteter.
I Divelog er kontaktinformasjon til medlemmer tilgjengelig for styremedlemmer og fra PC-en på klubbhuset. Kontaktinformasjonen er tilgjengelig i tilfelle en hendelse skulle oppstå, slik vi har kontaktinformasjon til pårørende.
Alle dykkere som blir med på våre aktiviteter skal registreres i Divelog. Innmeldte medlemmer blir lagt til i Divelog under registreringsprosessen.

Gjestedykkere og andre kan selv registrere seg i Divelog ved å bruke PC-en på klubbhuset. Denne registreringen erstatter det eldre papirskjemaet for registrering av gjestedykkere.

Informasjonen som samles inn i Divelog er nødvendig for å holde medlemsregisteret oppdatert. Dersom man ikke lenger ønsker å være medlem i Stavanger Dykkerklubb kan man få sine opplysninger fjernet. Alle dykkeaktiviteter og oppføringer i loggen vil bli erstattet med «Guest Diver», og vi vil da ikke lenger lagre dine kontaktopplysninger. Du vil da heller ikke få loggført din egen aktivitet i dykkerklubben.

Alle opplysninger som samles inn blir lagret digitalt i Norge, hos Domeneshop som er vår hostingtilbyder. Gjennom avtalevilkårene til Domeneshop har vi en databehandleravtale.

I løpet av 2019 vil Divelog åpnes for medlemmer slik man kan se egne opplysninger om aktivitet, og endre sine personopplysninger.

Klubbadmin

Når du registrerer deg som medlem blir du bedt om å registrere deg i Klubbadmin hos NIF. Disse opplysningene ligger hos Norges Idrettsforbund, og brukes til rapportering av medlemstall. For mer informasjon, sjekk https://ka.nif.no.
Stavanger Dykkerklubb har ikke kontroll over disse opplysningene, og alle spørsmål eller kommentarer må rettes til NIF.