Rapport ved dykkeepisode

Rapportskjema ved Dykkeepisode

Fields marked with a * are required

Rapportskjema - Dykkeepisode

Denne rapporten utgjør en viktig del av dykkernes eget kvalitetsikringssystem. Det er viktig at vi kan være av hverandre slik at utdanning, dykkepraksis og dykkeutstyr kan utvikles i henhold til de erfaringer som gjøres.

Rapporten vil følges opp av sikkerhetsleder, men det er viktig å poengtere at målet med dette er å lære av hendelser - ikke å henge ut enkeltpersoner.
Kun sikkerhetsleder og styret har tilgang til rapporten.

Personlig informasjon


Kompetanse og erfaringsnivå


Dykkeutstyr


Informasjon om dykkestedet


Organisering av dykket


Hendelsesforløp